Cloxy

CloxySEO Блог и Видео УроциДата на публикуване чрез HTML5 time tag

Дата на публикуване чрез HTML5 time tag

Датата на публикуване е важен показател в повечето уеб документи, примерно публикации, статии, ревюта, събития и много други. Описана семантично чрез <time> таг, тя се използва от съвременните търсачки, които сами няма как да определя точно кога е публикуван даден документ. Датите съществуват в множество различни формати и дори да са разбираеми за хората, те са непонятни за машините.

time tag

<time> тагът в HTML5 има следната структура:

<time datetime="1970-01-01T00:00:00+00:00" pubdate>01.01.70</time>

Датата в datetime атрибута е във формат ISO 8601. В примера е показан пълния формат, който ние препоръчваме да се използва. Възможно е да се пропусне частта за час и да се въведе само датата във формат YYYY-MM-DD. В такъв случая няма да е необходимо и задаването на часова зона, защото тя губи значение.

Тъй като пълният формат на датата е малко специфичен за генериране, програмистите на PHP могат да използват константата DATE_W3C, която съдържа структурата на стандартния за W3 формат на дата. Тази структура се използва и при Microdata елементите, така че е още по-универсална. Ето пример за използването ѝ:

<?php echo(date(DATE_W3C, $postDate)); ?>

Тази стойност се връща в datetime атрибута. Вторият атрибут pubdate към момента на писане на тази публикация още е в процес на спорове дали да го има. Именно той указва, че датата, която описваме, в същност представлява дата на публикуване на материала. Иначе чрез <time> таг можем да описваме буквално всички дати в документа.

За да разберат търсачките, че това е датата на публикуване на текущия документ, ние препоръчваме да използвате булевия атрибут pubdate. Дори да отпадне, това няма да е проблем. Има и още едно задължително условие и то е <time> тагът да бъде поставен в <article> таг. По този начин става ясно за коя публикация се отнася съответната дата. Ще се наложи да имате HTML5 структуриран документ.

Това е, лесно е за реализация, а дава много предимства. Може да видите CSE варианта на търсачката Google, където вече може да се търси на база широка гама Microdata формати. Също така резултатите могат да се сортират по дата, която се взема именно от HTML5 time tag. Може да погледнете как е реализирано всичко това и в текущия блог.

бутон за споделяне
Публикувано от на
Средна оценка 4 / 5 (1 гласа)

1 коментар

karajonjul

Име: karajonjul

Дата: 26.09.2013 14:15:19

Оценка: 4 / 5

Вместо "php echo(date(DATE_W3C, $postDate));" може да се ползва "php the_time('c');". Дава същия резултат.(ISO 8601)
:)

Добавяне на коментар