Cloxy

Какво е SEO Оптимизация на Сайт? Видове SEO

SEO (оптимизация за търсачки) е процес на оптимизация на един сайт с цел той максимално да отговаря на изискванията на търсачките. Оптимизацията може да е за различни търсачки, като в България основно се целят по-добри позиции в Google.bg по определени ключови думи/фрази.

Важно е да се уточни, че при SEO оптимизацията се подобряват основно органичните резултати в търсачките. Платените резултати (Google Ads) са обект на друг вид маркетинг кампании (PPC или плащане на клик).

Видове SEO

В своята същност SEO оптимизацията се разделя на два главни етапа. On-Site (On-Page) етап, при който се работи по оптимизацията на самия сайт. И Off-Site (Off-Page) етап, при който се работи над външни за сайта фактори.

On-Site (On-Page) оптимизация

При този вид оптимизация се подобряват кода и структурата на сайта. Имплементират се семантични елементи от HTML5. Внедряват се микроданни на основните типове съдържание. Изграждат се релации между отделните типове страници. Целта е сайтът да стане максимално лесен за обхождане и разбиране от търсачките.

Колкото по-голям е един сайт, толкова ефектът от On-Site оптимизацията е по-значим. При големите сайтове има много какво да се направи по този вид оптимизация. При най-големите и авторитетни сайтове се работи само с On-Site оптимизация и тя е напълно достатъчна.

Off-Site (Off-Page) оптимизация

При този тип оптимизация се работи с външни за сайта фактори. Най-популярният от тях са хипервръзките. Но се работи също така по поведенческите фактори, социалните сигнали, бранд сигналите и други. Процесът се извършва основно от SEO агенцията и е непрестанен.

Добрата SEO фирма изготвя индивидуална SEO стратегия за всеки сайт, която оптимално балансира двата основни подхода.

Какво предлага Cloxy?

Cloxy предлага пълен цикъл от SEO услуги. Съсредоточени сме изцяло върху SEO оптимизацията с цел максимален фокус и резултати. На пазара сме от 2005-та година и сме се доказали като SEO специалисти. Ако имате нужда от SEO помощ, не се колебайте да ни потърсите.

Свържете се с нас →