Cloxy

CloxyОбщи условия

Общи условия

Сайтът Cloxy.com е собственост на фирма Клокси България ЕООД. Изменения в общите условия за ползване и информацията се правят от собственика без предварително известие. Със зареждането на сайта Cloxy.com считаме, че като потребители сте прочели и сте съгласни с текущите общи условия за ползване:

 1. Информацията на сайта Cloxy.com се представя в съответствие с действащото законодателство на република България.
 2. Клокси България ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, които да са породени или по някакъв начин свързани с достъпа до Cloxy.com.
 3. Клокси България ЕООД не носи отговорност за информацията, която се съдържа в сайтове, към които Cloxy.com е поставил хипервръзки.
 4. Използването на информация от сайта Cloxy.com става при спазване на авторското право по Закона за авторското право и сродните права.
 5. Клокси България ЕООД не носи отговорност за интерпретация на точността, целостта и полезността на съдържащата се на Cloxy.com информация.
 6. Съдържанието на сайта Cloxy.com е предмет на авторско право с всички запазени права.
 7. Имате право да зареждате и печатате отделни страници, само в случай че това не нарушава Закона за авторското право и сродните права.
 8. Забранява се копирането, възпроизвеждането, променянето, предаването или използването на всякакъв текст, графики, видеа и кодове от текущия сайт с публична или търговска цел без предварително писмено разрешение от Клокси България ЕООД!
 9. Всички предоставени от физически или юридически лица данни са конфиденциални. Те са необходими само за предлаганите от нас услуги и няма да бъдат предоставяни на трети лица без съдебна заповед. Такива данни са имена, достъп до сървъри, пощи и други.
 10. Клокси България ЕООД не носи отговорност за съдържанието на потребителските коментари в сайта Cloxy.com. Коментарите се предоставят от външна услуга и реално не се намират на сайта.

Cloxy® е запазена търговска марка. Използването ѝ без разрешение е забранено!

Поверителност

Сайтът Cloxy.com сам по себе си не поставя бисквитки (cookies) в браузъра на посетителите си. Но сайтът използва външни услуги, представяни от трети страни, които е възможно да поставят бисквитки. Cloxy.com не може да гарантира безопасността на данните, предоставяни на тези страни.

Правни изисквания

 1. Име на фирмата: Клокси България ЕООД;
 2. Седалище и адрес на управление: Стара Загора, ул. Ст. въстание 18;
 3. Адрес, от който се упражнява дейността: като в т.2;
 4. Данни за кореспонденция: тел. 0888 111 661, e-mail office@cloxy.com;
 5. Данни за вписване: ЕИК 204097632;
 6. Контролни органи: Комисия за защита на потребителите;
 7. Материално отговорно лице: Васил Тошков;
 8. Работно време: 9-18 часа всеки делничен ден по e-mail или телефон.