Cloxy

CloxySEO Абонамент и Поддръжка на Сайт

SEO абонамент и поддръжка на сайт

След като даден сайт вече е оптимизиран като код и структура (примерно след SEO одит), може да се продължи с неговата SEO поддръжка. Google правят над 700 промени в алгоритъма си на година, което е средно 2 пъти на ден. Някои от тези промени включват нови изисквания и техники. Други са промени на стари похвати и правила. Целта на SEO абонаментът е сайтът да се поддържа актуален и да отговаря на всички правила на търсачките.

Какво включва SEO поддръжката?

SEO поддръжката включва всички аспекти на оптимизацията за търсачките. Периодично се правят промени по структурата на сайта (On-Site) и страниците му (On-Page). Изграждат се всякакъв тип външни сигнали (Off-Site). Това са връзки, социални сигнали, бранд споменавания, локални цитати, поведенчески фактори и много други. Както при всяка маркетинг стратегия, се работи над утвърждаването на бранда на клиентския сайт и неговия авторитет.

Най-важното е да се изгради цялостна дългосрочна стратегия за оптимизацията на сайта, която да се следва през целия процес. Всяка SEO фирма има различен подход, затова е нормално различните агенции да предлагат различни стратегии. Важното в случая е крайната цел, а не това как ще се стигне до нея. След като се изгради план, той се следва, като всеки месец от абонамента се работи над придобиването на определен тип сигнали към сайта.

Какво се изисква от клиента?

50% SEO
Защо SEO успехът зависи и от клиента?

SEO абонаментът е форма на партньорство между SEO фирмата (в случая Cloxy) и поръчителя. Важно е да се подчертае, че SEO оптимизацията е само един от многото маркетинг канали за популяризиране на сайт.

Търсачките вече мерят популярността на марката и в другите канали. Отчитат дори дали брандът е известен и разпознаваем offline. Така че добрата SEO стратегия е необходимо, но не винаги достатъчно условие за успеха.

Затова казваме, че успехът зависи еднакво от SEO фирмата и поръчителя. Клиентът трябва да има наистина добър продукт, който да е брандиран и разпознаваем и в другите канали. Примерно социалните мрежи. Трябва да може да предоставя качествени текстове, снимки и видеа за провеждане на маркетинг чрез съдържание. Както и друга помощ при необходимост.

Малко са нишите, в които може да се постигне успех само чрез SEO. Затова оптимизацията не трябва да е самоцел, а трябва правилно да се интегрира в цялостната маркетинг стратегия на бранда. По време на процеса ще се налага да работим с вашия маркетинг екип или агенция. Също и с програмистите, които отговарят за програмирането на сайта.

Каква е крайната цел на SEO поддръжката?

Безспорно оптимизацията е един непрекъснат процес. Основната цел е да се поддържа сайтът, така че да отговаря на всички изисквания на търсачките. Цели се също и максимално разнообразие на сигналите към сайта. Популярните сайтове имат различни типове връзки и сигнали, които подсказват на търсачката, че заслужават добри позиции. Затова няма как да се използва само един метод за оптимизация.

Необходими са комплексни действия, за да се покрият всички видове сигнали. Това изисква време и ресурси, и няма как да се случи за кратък период. Не е естествено един сайт да получи много връзки едновременно. Затова последните трябва да се поставят равномерно разпределени във времето. Същото важи и за другите типове сигнали. Именно това са целите на услугата SEO поддръжка.

SEO успехи, но не на всяка цена

Нашата агенция работи само чрез така-наречените "White Hat" техники. Тоест, спазваме на 100% всички правила на търсачките. По никакъв начин не бихме могли да си позволим, да рискуваме репутацията на клиентски сайт. Резултатите при този тип оптимизация идват по-бавно, но са много по-дългосрочни. Търсачките често наказват сайтове, които не играят по правилата. В нашата практика нямаме нито един наказан клиентски сайт.

На пазара има SEO фирми, които работят със забранени техники. Целта им е по-бързо постигане на позиции в SERP. Резултатът рано или късно е наказание в Google. Половината от запитванията към нас са за оптимизация на вече наказани сайтове по вина на други "SEO специалисти". Имайте предвид, че едно наказание никога не може да се премахне напълно. Оптимизацията на вече наказани сайтове изисква много повече ресурси и е по-скъпа.

Спрямо правилата на Google, никой няма право да ви обещава позиции и трафик. Затова и ние не можем да ви гарантираме такива. Можем обаче да ви гарантираме, че ще дадем всичко от себе си, за да развие вашия сайт пълния си потенциал в резултатите. На практика всички наши дългосрочни клиенти се класират на челните места.


Свържете се с нас →