Cloxy

CloxySEO Блог и Видео УроциПрограма за фактуриране Fakturi.com

Програма за фактуриране Fakturi.com

Работим над един успешен проект - програма за фактуриране през Интернет. Fakturi.com е изцяло уеб базирана система за управление на електронни фактури. След регистрация може да издавате фактури, да ги разглеждате и редактирате, също така разполагате с надежден архив на издадените фактури по всяко време.

Издадените фактури може да запазите на компютъра си във формат PDF - файлов формат за представяне на документ с фиксиран изглед. Така начинът, по който изглежда документа не зависи от операционната система или програмния софтуер на компютъра.

Според чл. 8 от ЗС (и чл. 78 ал. 8 от ППЗДДС), се допуска фактурите да бъдат подписвани и само с идентификационен шифър, но това е допустимо само за фактури, които ще се отпечатват върху хартия. За да бъде гарантирана автентичността и непроменимостта на фактурата при изпращане по електронен път е необходим универсален електронен подпис.

Не е необходимо да инсталирате на компютъра си допълнителен софтуер. Работата със системата изисква единствено да имате добра Интернет връзка и бразуър.

Списък с основните възможности на система за управление на електронни фактури Fakturi.com:

  • защитен вход за потребителите в системата;
  • преглед на издадените до момента фактури и проформи;
  • издаване и редактиране на нова фактура или проформа;
  • запис на издадената фактура;
  • архив на издадените фактури;
  • защита от неправомерен достъп до чужди фактури.

Предложената системата за издаване на електронни фактури е максимално оптимизирана и с нея се работи много лесно. Тя е подходяща за малки фирми, които не издават много на брой фактури. Системата е защитена от различни хакерски атаки като SQL injection, Brute-force атаки, XSS атаки (Cross-Site криптиране) и не позволява на потребителя да разглежда чужди фактури.

След реализиране, системата за управление на електронни фактури е подложена на тестване, като е качена на създадената Интернет страница Fakturi.com. До момента има над 30 регистрирани фирми, които успешно издават фактури. На страницата е сложена електронна поща за обратна връзка и при проблеми, фирмите могат да се обръщат със запитвания на него. Всекидневно се обновяват и архивите на базата данни.

бутон за споделяне
Публикувано от на

Добавяне на коментар